اینم من و عشقولیم

خوب دیگه دیر رسیدید تموم شد اونهایی که باید می دیدند دیدندنیشخند

/ 11 نظر / 87 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

[گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب]

مریم

[دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست][هورا]

من

[گریه][گریه][گریه] من بازم دیر رسیدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من فقط قلب و ستاره می بینم . من وایسادم اینجا یا همین الان عکساتون رو دوباره می ذاری با من اعتصاب می کنم از اینجا بیرون نمی رم [زبان]

من

[نیشخند]دیدم سرعت اینترنتم پائین بود

من

خیلی عالی بود [دست][گل][ماچ]

هاله

بالاخره ديدمت خوشحالم كه مي بينمت و به هم خيلي ميائين در ضمن سعي كن زودتر برشون داري يه موقع دردسر درست نشه[گل]

گیسو

من اما ندیدم ... دیر رسیدم ... دوست داشتی لینک آدرسشو بده ببینم ... مرسی بهم سر زدی ... راستی ... امروز جریان آشنایی مون به ازدواج ختم شد...

گیسو

دارم از کنجکاوی می میرم ... نمی شه ببینمتون ... من خیلی کم می تونم بیام نت ... چی کار کنم بچه ها نمی ذارن ... یه کاری کن ببینمت ... میییییییی خوام ... یه کاری نکن از هر چی بچه است متنفر شم و دلم هوای مجردی رو بکنه و چندساعت وقت گذاشتن برای نت ... بذار ببینمت ...

رسول

البته آنچه که من میخوام دیدنی نیست که عکس و زیبایی و ظاهر به مرور دچار کهنگی میشن ..و قلب و عشق و کلماته که هر روز و هر لحظه رشد میکنند و نو میشن پس من همیشه منتظر کلمات قشنگ و جملات شیرین شمام....زنده باشین [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]..بنویس تا من هم عشق به زندگی و عشق به معشوقم بیشتر در وجودم زنده بمانه....پرواز را صدا کن ...پرنده مردنی است....[لبخند][ماچ][خجالت]

نگار مامان نی نی

سلام امیدوارم همیشه خوش باشید [قلب] اما من اومدم و عکس قشنگتو دیدم[چشمک]