برگشتم..

از مسافرت برگشتم برخلاف اینکه فکر می کردم مسافرت دسته جمعی خانوادگی خیلی خوش نخواهد گذشت خیلی خوب بود و حسابی بهمون خوش گذشت البته من به هیچ کسی بانکوک رو برای مسافرت پیشنهاد نمیدم چون اصلاً برای استراحت کردن شهر خوبی نیست ولی پوکت انصافاً‌ جزیره قشنگیه و یه چیزی تو مایه های سریال لاستهلبخند

بعد از انتخابات و با حوادث عجیب و غریبی که اتفاق افتاد انگار حس و حال نوشتن هیچ چیزی توی وبلاگم رو ندارم دچار یه سرخوردگی وحشتناک شدم که هنوز هم نتونستم باورش کنمسبز

توی شرکت به خاطر مرخصی که گرفته بودم به شدت کارهام زیاد شده به محض اینکه سرم خلوت شد میام و در مورد سفرمون مفصل می نویسممژه

/ 9 نظر / 5 بازدید
لی لی

سلام عزیزم. خوشحالم که مسافرت بهتون خوش گذشته.[لبخند] همیشه به سفر و شادی.

عطیه

سلام! رسیدن به خیر! عکس یادت نره ها!

نگی

خوشحالم كه بهت خوش گذشت و بي صبرانه در انتظارم كه بيايي و به تعريفي عزيزم...[ماچ][قلب]

ریحانه

سلام عزیز دلم چطوری؟ رسیدن به خیر. کلی دلم برات تنگیده بود[ماچ] آخی باشه ما منتظرت هستیم تا تو کارهات رو انجام بدی و زودی برگردی حتما تا اون موقع هم این انگشت من خوفه خوف شده.

نارنجی

خیلی خوشحالم که بهت خوش گذشته. میگم تو هم لاست زده شدی ها. ما پارسال دبی رفته بودیم.[ماچ]

جوجو

سلام معذرت اشتباهی عوضی شد راحله خانوم امیدوارم که بهت خیلی خیلی خوش گذشته باشه برامون بتریف یه کم..اگه به منم سر بزنی خوشحال میشم ..منم اپم...[گل]