به خاطر داشته باش...

یکی از دوستانم متن زیر رو برام ایمیل کرده بود که به نظرم  قشنگ اومد و گذاشتم اینجا که شما هم بخونیدش .

"

1-به خاطر داشته باش که عشق‎های سترگ ودستاوردهای عظیم، به  خطر کردن‎ها و ریسک‎های بزرگ محتاج‎اند.

2-   وقتی چیزی را از دستدادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.

3- این سه میم را از هموارهدنبال کن:

* محبت و احترام بهخود را
* محبت به همگان را

* مسؤولیتپذیری در برابر کارهایی که کرده‎ای

4- به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می‎جویی، گاه اقبالی بزرگ است.

5- اگر میخواهی قواعد بازی را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.

6- به خاطر یک مشاجرهی کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.

7-  وقتی دانستی که خطاییمرتکب شده‎ای، گام‎هایی را پیاپی برای جبران آن خطا بردار.

8-  بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.

9-  چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزش‎های خود را
به‎سادگی در برابر آنها فرومگذار.

10-  به خاطر داشته باش که گاه
سکوت بهترین پاسخ است.

11-  شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیشتر عمر کردی، با یادآوری
 
زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.

12-  زیرساخت زندگی شما، وجودجوی از محبت و عشق در محیط خانه خانواده است.

13-  در مواقعی که با محبوبخویش ماجرا می‎کنی و از او گله داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه‎های قدیم نگیر.

14-   دانش خود را با دیگران درمیان بگذار. این تنها راه جاودانگی
است.

15-  با دنیا و زندگیِ زمینی برسر مهر باش.

16-  سالی یک بار به جایی برو کهتا کنون هرگز نرفته‎ای.

17-  بدان که بهترین ارتباط، آناست که عشق شما به هم، از نیاز شمابه هم سبقت گیرد.

18-  وقتی می خواهی موفقیت خودرا ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست داده‎ای که چنین موفقیتی را به دست آورده‎ای.

19-  در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن. ".

 

 

 

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
ریحانه

سلام راحله جونم. رسیدن به خیر خانومی. واقعا نکته های قشنگی بود عزیزم.