Daisypath Anniversary Years PicDaisypath Anniversary Years Ticker این نیز بگذرد.. - "خاطرات با هم بودنمان"

 
 
 
این نیز بگذرد..
ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢٢  

اگر شما نمی دانستید الان بدانید!

در بزرگراه برای رفتن به خروجی که سمت راست است باز هم حتماً باید از چپ سبقت گرفت و اگر از سمت راست  حتی با زدن راهنما از ماشین جلویی سبقت بگیرید و وارد خروجی سمت راست شوید ماشینتان ٢-٣ روز باید در پارکینگ استراحت کند بی هیچ چون و چرایی!!! مردم آزاری تا چه حد!!!

دیروز تا بعدازظهر خیلی ناراحت بودم و اساسی حالم گرفته شده بود و محمد هم گفت که با ماشین کرایه برویم ولی توی این هوای گرم واقعاً‌ حس و حالش رو نداشتم تازه به چالوس هم که می رسیدیم تازه شرجی بودن هوا شروع میشد ! و بنابراین تصمیم گرفتیم که اواسط هفته آینده برویم و سعی کردم تمام انرژیهای منفی رو از خودم دور کنم و فقط به این فکر کنم که در این نرفتن ما حکمتی بود و" عدو گر سبب خیر شود! "

این روزها اوضاع هئیت مدیره شرکتمون به شدت به هم ریخته است و مدیرمون مثل اسفند روی آتیش می مونه حالا من بیچاره چه جوری برم توضیح بدم که دوباره مرخصی می خواهم ! ولی من مرخصیم رو می گیرمیول تازه چند روز پیش که می خواستم مرخصی بگیرم بهم گفت نمیشه بری ! منم گفتم من باییییییییییید برم! گفت باید رو تو تعیین می کنی !!! گفتم خوب من باید برمنیشخندبعد با حرص چنان مرخصیم رو امضاء کرد که نزدیک بود کاغذ مرخصی ام پاره بشه ولی منو که می شناسید پرروتر از این حرفهاماز خود راضیو تازه می خواهم برم پیشش بگم : خوب راضی نبودید مرخصی نمیدادید ماشین بیچاره امون قربانی شدمنتظر حالا این دفعه با رضایت دوباره بهم مرخصی بدیدنیشخند خدا بهم رحم کنه الان پیش شما شیر شدم بعد اگر بدونید چقدر مدیرم این روزها قاطیه شاید بتونید قیافه منو وقتی مرخصی به دست میرم پیشش تصور کنیدعینک