Daisypath Anniversary Years PicDaisypath Anniversary Years Ticker اگر شما جای من بودید.... - "خاطرات با هم بودنمان"

 
 
 
اگر شما جای من بودید....
ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢۱  

اگر بعد از ۵ ماه قصد رفتن به شمال را داشته باشید....

اگر با کلی ذوق و شوق چمدانتان را بسته باشید....

اگر با ذوق سوغاتیهای خریداری شده از بلاد کفر رو جدا کرده باشید....

اگر با بدبختی و کلی حرف شنیدن از رئیستان و نهایتاً به زور! از او ٣ روز مرخصی گرفته باشید....

اگر خواهرزاده تان از پشت تلفن کلی ذوق آمدنتان را داشته باشد....

اگر ته دلتان از خوشحالی که آخر هفته تهران نیستید تا بعضی مهمانهای ناخوانده بیایند منزل شما....

و در ساعت ٩:٣٠ صبح روز رفتن پلیس بزرگراه ماشین همسرتان را الکی الکی به خاطر هیچ و پوچ تا شنبه صبح به پارکینگ می فرستاد و با خونسردی جوری که می توانستید فک پلیس لعنتی را که لج کرده روی زمین ولو کنید که می گوید پنج شنبه پارکینگ تعطیل است و شنبه بیایید برای بردن ماشینتان! آن وقت چه حالی به شما دست میداد؟؟!!!عصبانی